+36-20-534-90-83 masszazskurzus@gmail.com

     Masszazskurzus.hu Adatkezelési tájékoztató

1          Az adatkezelési tájékoztató célja.

2          Az adatkezelő adatai

3          A kezelt személyes adatok köre

3.1      A tanfolyami regisztráció során megadandó személyes adatok.

3.2      A tanfolyamról kiállított számlához szükséges adatok.

3.3      Tanfolyami statisztikai adatok.

3.4      Tanfolyammal kapcsolatos további adatok.

3.5      Banki adatok.

3.6      Technikai adatok.

3.7      Cookie-k (Sütik)

3.7.1    A sütik feladata.

3.7.2…. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

3.7.3…. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

3.8      Közösségi oldalhoz kapcsolódó adatok.

3.8.1…. Tanfolyamok, bejegyzések hirdetése, sikerességének mérése.

3.8.2…. Tartalmak megosztása, kapcsolattartás az oldal követőivel

3.8.3…. Kommunikáció az érdeklődőkkel

3.8.4…. A végzett tanulók csoportba gyűjtése.

3.9      Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok.

3.10        Hírlevélhez kapcsolódó adatok.

4          A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje.

5          Az adatkezelés célja, módja és jogalapja.

5.1      Általános adatkezelési irányelvek.

6          Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre.

7          Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1      Tájékoztatáshoz való jog 

7.2      Az érintett hozzáféréshez való joga.

7.3      Helyesbítés joga.

7.4      Törléshez való jog.

7.5      Az adatkezelés korlátozásához való jog.

7.6      Adathordozáshoz való jog.

7.7      Tiltakozás joga.

7.8      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

7.9      Visszavonás joga.

7.10        Bírósághoz fordulás joga.

7.11        Adatvédelmi hatósági eljárás 

8          Egyéb rendelkezések.

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Masszázskurzus.hu továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Masszázskurzus.hu adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.masszazskurzus.hu/adatvedelem címen.

A Masszázskurzus.hu fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Masszázskurzus.hu elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Masszázskurzus.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Masszázskurzus.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné vállalkozásunkat, a 06-20-534-90-83, ill. info@masszazskurzus.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Márkanév: Masszázskurzus.hu

Adatkezelő neve: Klein Rita egyéni vállalkozó

Székhely: 2612 Kosd Temető utca 14.

Nyilvántartási szám: 33717082

Adószám: 66311672-1-33

Telefonszám: 06-20-534-90-83

E-mail: masszazskurzus@gmail.com

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 A tanfolyami regisztráció során megadandó személyes adatok

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

A regisztrált tanulókról digitális, illetve papír alapú táblázatot is vezetünk. Ezek az adatok a tanfolyam szervezéséhez szükségesek, és kapcsolattartási funkciót látnak el. Ezeket az adatokat mindaddig megtartjuk, ameddig a kiállított számlát is.

3.2 A tanfolyamról kiállított számlához szükséges adatok

 • Számlázási név
 • Számlázási cím

Ezeket az adatokat a számla kiállításához gyűjtjük, megőrzésüket a törvényileg kötelezett 8 évig végezzük.

3.3Tanfolyam statisztikai adatok

2020.szeptember 1-jétől, a Felnőttképzési tevékenység kizárólag bejelentés vagy engedély alapján végezhető.

Engedély kell a részszakmára felkészítő szakmai oktatás, a tanfolyami keretek között zajló szakmai képzés, illetve a támogatott forrásból megvalósított képzések esetében.

Minden, ami „szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés”, már bejelentés köteles. A tréningek, szakmai oktatások is felnőttképzési tevékenységnek minősülnek, így szeptembertől ezek is csak bejelentés alapján végezhetőek.

 A felnőttképzési törvény alapján a Masszázskurzus.hu tanfolyamait a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR nive) jelenti be.

A bejelentési kötelezettségnek megfelelően kérjük el a képzésben  Résztvevő Természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát (megj.: a jogszabályban nincs benne: viselt név, születési név, születési hely, születési idő, anyja leánykori neve, illetve az újabb FAR felület már kéri a születési hely esetében a születési országot is!)

 • elektronikus levelezési címét és
 • legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
 • A képzőnek ezt mind nyilván kell tartani a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig.
 • Nem lehetséges 2021. január 1-jét követően a törvényben meghatározott adatok továbbításának megtiltása a Résztvevők részéről.

3.4 Tanfolyammal kapcsolatos további adatok

A tanfolyam szervezéséhez haladási naplót, illetve a tanulók által befizetett összegeket gyűjtő táblázatot használunk. Megőrzésre a számla megőrzéséig tart.

A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén tanúsítványt csak a képzésben részt vevő személy kérése esetén kötelező kiállítani. 

Ebben az esetben, a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja. 

3.5 Banki adatok

A tanfolyami díj befizetéséhez banki utalást is használhatnak a tanulók. Ezekhez az adatokhoz csak kártya tulajdonosa tud hozzáférni, és csupán a befizető személyt és a beérkező összeget gyűjtjük.

3.6 Technikai adatok

A Masszázskurzus.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Masszázskurzus.hu  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Masszázskurzus.hu  olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Masszázskurzus.hu az adatkezelés során:

 • megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • biztosítja a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • biztosítja a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.7 Cookie-k (Sütik)

3.7.1   A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.7.2   Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Masszázskurzus.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.7.3   Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Masszázskurzus.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Masszázskurzus.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalát. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.8Közösségi oldalhoz kapcsolódó adatok

A Masszázskurzus.hu online közösségi oldalt működtet a Facebookon. A közösségi oldal célja:

 • tanfolyamok, bejegyzések hirdetése
 • tanfolyamok sikerességének mérése
 • tartalmak megosztása
 • kapcsolattartás az oldal követőivel
 • kommunikáció az érdeklődőkkel
 • a végeztt tanulók csoportba gyűjtése

3.8.1  Tanfolyamok, bejegyzések hirdetése, sikerességének mérése

A hirdetések során személyes adat nem kerül közvetlenül hozzánk, csupán név nélküli, statisztikai adatokat kapunk. Remarketinget, illetve követő pixelt jelenleg nem alkalmazunk.

3.8.2  Tartalmak megosztása, kapcsolattartás az oldal követőivel

Tartalmakat (blog bejegyzés) teszünk közzé az oldalunkon, ami az oldal követői számára jelenik meg. Az oldal követése teljesen önkéntes, arról leiratkozni bármikor lehetséges. A hozzászólások, és like-ok is a felhasználó saját akaratából kerülnek fel az oldalra, azok törlését és visszavonását is bármikor elvégezheti a felhasználó. A követőink csoportját jelenleg semmilyen formában nem gyűjtjük a facebookon kívül, így személyes adat nem kerül felhasználásra.

3.8.3  Kommunikáció az érdeklődőkkel

Amennyiben egy felhasználó közvetlenül megkeres minket üzenet, vagy hozzászólás segítségével, annak válaszolunk Facebook üzenetben, hozzászólásban, vagy a felhasználó kérésére, és önkéntes adatszolgáltatása révén, saját kérésére e-mailben, vagy telefonon. Ezeket az érdeklődői adatokat külön gyűjtjük digitális formában (excel táblázat, és e-mail kliens), és addig tároljuk, amíg vagy sikeres jelentkezés történik az érdeklődő részéről, vagy jelzi nekünk az érdeklődő, hogy a továbbiakban már nem érdekli tanfolyamunk. Ebben az esetben ezek az adatok törlésre kerülnek.

3.8.4  A végzett tanulók csoportba gyűjtése

A végezett tanulóink segítségére külön, zárt csoportot üzemeltetünk. A csoportba belépni önkéntes hozzájárulás révén lehet, a tanuló külön kérésére. A csoporton belül ajánlunk további tanfolyamokat. A belépéskor erről a tanulók tájékoztatásban részesülnek. A csoportból kilépni bármikor lehetséges.

3.9 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A masszazskurzus.hu oldalon kapcsolatfelvételi űrlapot használunk, ahol elkérjük az érdeklődő nevét, e-mail címét és telefonszámát. Ezeket az adatokat a facebookon érdeklődőkkel hasonlóan az érdeklődőket gyűjtő táblázatban, illetve a levelezés során az e-mail kliensünkben használjuk, addig tároljuk, amíg vagy sikeres jelentkezés történik az érdeklődő részéről, vagy jelzi nekünk az érdeklődő, hogy a továbbiakban már nem érdekli tanfolyamunk. Ebben az esetben ezek az adatok törlésre kerülnek.

 

3.10 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Automatikus hírlevelet jelenleg nem küldünk. Az érdeklődők, illetve a végzett tanulók kapnak értesítést az induló tanfolyamainkról, ehhez, ha mód van rá írásos formában előzetes hozzájárulásukat kérjük, ha nincs akkor szóban (telefonon). A hozzájárulásokat digitalizált, és ha van, papírformában is gyűjtjük. Az adatokat addig tároljuk, amíg vagy sikeres jelentkezés történik az érdeklődő részéről, vagy jelzi nekünk az érdeklődő, hogy a továbbiakban már nem érdekli tanfolyamunk. Ebben az esetben ezek az adatok törlésre kerülnek.

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
regisztráltak gyűjtése kapcsolattartás, tanfolyamszervezés az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez számla megőrzési ideje
számlázási adatok számla írása

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

számla megőrzési ideje
tanfolyamszervezési adatok haladási napló, pénzügyek követése, tanúsítvány kiállítása

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

számla megőrzési ideje
       
 munkamenet cookiek (sütik) a felhasználó beállításainak megőrzése    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez  munkamenet vége
 harmadik fél sütijei  analitika   az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez  2 év, vagy ameddig a felhasználó nem törli
 érdeklődői adatok (online, offline)  kapcsolattartás   az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez  Tanfolyam vége, vagy törlés személyes kérésre. Maximum számla megőrzés ideje
 Értesítés induló tanfolyamról  kapcsolattartás    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez   Tanfolyam vége, vagy törlés személyes kérésre. Maximum számla megőrzés ideje

5  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A Masszázskurzus.hu  tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.  Felhívjuk a Masszázskurzus.hu   részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
  • (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6        Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A tanulók adatait kizárólag a Masszázskurzus.hu dolgozói, illetve a vele szerződésben álló oktatók kaphatják meg, olyan mértékben, amire a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges. A dolgozókkal, és a szerződött oktatókkal külön képzés során ismertetésre kerülnek az adatvédelmi irányelveink. Az adatok kezelésére titoktartási nyilatkozatot írnak alá.

7Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Masszázskurzus.hu  megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.

és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Masszázskurzus.hu által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Masszázskurzus.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Masszázskurzus.hu korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Masszázskurzus.hu  a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2018.05.24.

Kapcsolat

Hétfő - Péntek 09:00 - 18:00

masszazskurzus@gmail.com

(+36) 20 534 90 83

Márkanév: Masszázskurzus.hu

Adatkezelő neve: Klein Rita egyéni vállalkozó

Székhely: 2657 Tolmács Szent Lőrinc út 96.

Nyilvántartási szám: 33717082

Felnőttképzési Nyilvántartási szám:B/2020/000114

Adószám: 66311672-1-32

Telefonszám: 06-20-534-90-83

E-mail: masszazskurzus@gmail.com

Tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Kft.

+36 1 789-2-789

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

tarhely.eu